ПАММ

Ваші необмежені можливості з отримання додаткового доходу

Додатковий дохід для керуючого й інвестора

 • ПАММ — послуга, що дає можливість трейдерам управляти коштами великої кількості інвесторів на одному торговому рахунку.
 • Професійні трейдери отримують додатковий дохід від управління коштами інвесторів.
 • Інвесторам не потрібен досвід торгівлі на ринках FOREX і CFD, досить лише вибрати одного або декілька Керівників.
 • Розмір винагороди Керівника визначений заздалегідь, і вона нараховується тільки в разі отримання прибутку.
 • Можливість збільшити інвестиції або вивести кошти у кінці кожного інвестиційного періоду, який зазвичай дорівнює одному тижню.
 • Компанія FIBO Group контролює всі операції введення і виведення коштів, нарахування винагороди і гарантує їх правильність і своєчасність їх виконання.

Як це працює

 • 1 Змоделюємо ситуацію

  Трейдер приймає рішення відкрити керований рахунок(ПАММ) і проходить реєстрацію як керівника.

  Як валюту керованого рахунку(ПАММ) трейдер вибирає долар США. В процесі реєстрації керівник створює оферту з параметрами 300/30/10/4, де:

  • $300

   Мінімально допустима сума інвестицій для інвесторів.

  • 30 %

   Частка від прибутку, заробленого в результаті керування коштами інвесторів, що становить винагороду керуючого.

  • 10 %

   Штраф, що утримується з інвестора у випадку виведення коштів до завершення інвестиційного періоду.

  • 4 тижні

   Тривалість інвестиційного періоду.

  • $1 000
   Капітал керуючого
  Частка керуючого 100%

  2

  Початок першого ІП

  Оскільки інших учасників керованого рахунку(ПАММ), окрім Керівника, в цей момент немає, баланс керованого рахунку(ПАММ) дорівнює капіталу керівника, а частка керівника в загальній сумі коштів керованого рахунку(ПАММ) складає 100%.

  • $1 000
   Кошти керованого рахунку (ПАММ)
  • $200
   Прибуток
  Частка керуючого 100%

  3 Закінчення першого ІП

  Впродовж першого інвестиційного періоду керівник заробляє прибуток у розмірі $200, або 20% від первинного балансу. За бажанням керівника весь зароблений прибуток реінвестується і збільшує капітал керівника на $200. При цьому частка керівника, як і раніше, дорівнює 100%.

  • $1 200
   Кошти керуючого
  • $800
   Кошти інвестора
  Частка інвестора 40%
  Частка керуючого 60%

  4 Початок другого ІП

  До початку другого інвестиційного періоду у керованого рахунку(ПАММ) з'являється перший інвестор, який поповнює керований рахунок(ПАММ) на $800. Тепер сума коштів керованого рахунку(ПАММ) дорівнює $2 000, а частки керівника і інвестора складають 60 і 40 відсотків відповідно.

  • $1 200
   Кошти керуючого
  • $800
   Кошти інвестора
  • $1 000
   Прибуток
  Частка інвестора 40%
  Частка керуючого 60%

  5 Закінчення другого ІП

  Другий інвестиційний період керівник закінчує з прибутком $1000.

  • $600
   Кошти керуючого
  • $280
   Кошти інвестора
  • $120
   Винагорода керуючого
  Частка інвестора 40%
  Частка керуючого 60%

  6 Розподіл прибутку

  Ця сума розподіляється пропорційно часткам учасників таким чином:

  • Прибуток керівника: $1 000×0,6 = $600
  • Прибуток інвестора: $1 000×0,4 = $400. При цьому, згідно з офертою, 30% від прибутку інвестора підлягає виплаті Керівнику як винагорода за прибуткову роботу.
  • Тому прибуток інвестора розподіляється на $280 і $120, з яких $120 перераховуються керівникові.
  • $1 920
   Кошти керуючого
  • $1 080
   Кошти інвестора
  Частка інвестора 36%
  Частка керуючого 64%

  7 Початок третього ІП

  Усі учасники керованого рахунку(ПАММ) прийняли рішення реінвестувати прибуток повністю, і на момент початку третього інвестиційного періоду кошти керованого рахунку(ПАММ) складають $3 000. У результаті балансових операцій, пов'язаних з перерахуванням і реінвестуванням прибутку, відбувається перерахунок часток учасників керованого рахунку(ПАММ). Тепер Керуючому належить частка в розмірі 64%, а інвесторові — у розмірі 36% коштів керованого рахунку(ПАММ).

  • $1 920
   Кошти керуючого
  • $1 080
   Кошти інвестора
  $500
  Збиток
  Частка інвестора 36%
  Частка керуючого 64%

  8 Закінчення третього ІП

  У результаті невдалого управління на момент закінчення третього інвестиційного періоду на керованому рахунку(ПАММ) зафіксований збиток у розмірі $500.

  • -$320
   Збиток керуючого
  • -$180
   Збиток інвестора
  Частка інвестора 36%
  Частка керуючого 64%

  9 Розподіл збитків

  Збиток розподіляється між учасниками керованого рахунку(ПАММ) пропорційно їх часткам і зменшує кошти керівника і кошти інвестора на $320 і $180 відповідно.

  • $1 600
   Кошти керуючого
  • $900
   Кошти інвестора
  Частка інвестора 36%
  Частка керуючого 64%

  10 Початок четвертого ІП

  Четвертий інвестиційний період на керованому рахунку(ПАММ) починається з коштами $2500, при цьому частки учасників залишилися без змін. Тепер керуючий може розраховувати на отримання винагороди не раніше, ніж зароблена їм прибуток збільшить кошти інвестора керованого рахунку (ПАММ) понад значення, зафіксованого на момент останньої виплати винагороди.

  • $1 600
   Кошти керуючого
  • $900
   Кошти інвестора
  • $1 000
   Прибуток
  Частка інвестора 36%
  Частка керуючого 64%

  11 Закінчення четвертого ІП

  За підсумками четвертого інвестиційного періоду керівник заробив прибуток в розмірі $1 000.

  • $500
   Відновлення коштів
  • $320
   Кошти керуючого
  • $126
   Кошти інвестора
  • $54
   Винагорода керуючого
  Частка інвестора 36%
  Частка керуючого 64%

  12 Розподіл прибутку

  Як буде розподілений цей прибуток і на яку винагороду має право керівник? Вважаємо:

  • Величина коштів керованого рахунку(ПАММ) на момент останнього розрахунку винагороди керівника складала $3 000. Тому $500 з прибутку «йдуть» на відновлення коштів керованого рахунку(ПАММ) з рівня $2 500 до $3 000;
  • Залишок $500 розподіляється пропорційно часткам учасників(64% і 36%) на прибуток керівника і інвестора($320 і $180 відповідно);
  • Інвесторові перераховується прибуток у розмірі $180×0,7 = $126;
  • Винагорода керівника складає $54.
  • $2 240
   Кошти керуючого
  • $6 206
   Кошти інвестора
  Частка інвестора 73%
  Частка керуючого 27%

  13 Початок п'ятого ІП

  Керівник приймає рішення не реінвестувати $54 винагороди, тому кошти керівника перед початком п'ятого інвестиційного періоду складають $1 920 + $320 = $2 240. Одночасно інвестор збільшує суму своїх інвестицій в керований рахунок(ПАММ) на $5 000, в результаті чого учасники керованого рахунку(ПАММ) починають черговий інвестиційний період з новими частками.

  На цьому наш приклад завершується. Бажаємо вам успіхів!

Взаємні плюси

Керуючий

Можливість використовувати свій досвід і знання для отримання вищого доходу.
Винагорода залежить від успішності керування й обсягу залучених капіталів Інвесторів.
Залучення необмеженого числа інвесторів і визначення мінімального обсягу й терміну інвестицій.
Торгівля ведеться на одному торговому рахунку без складної системи обліку.

Інвестор

Можливість отримувати дохід, не будучи спеціалістом на ринках FOREX і CFD.
Винагорода Керуючому нараховується тільки у разі отримання доходу, що примушує його працювати на позитивний результат.
Вибір між сотнями Керуючий інвестуванням у будь-яку кількість ПАММ.
Ніхто не має можливості вивести кошти інвестора, крім нього самого.

Операції аз внесення та виведення коштів, правильність і своєчасність нарахування прибутку інвесторам і винагороди Керуючому контролюється і гарантується компанією FIBO Group.

Рейтинг керованих рахунків

Налаштувати
Назва Вік ЗД - Всі Профіт-фактор Max просадка Кошти рахунку Кошти керуючого
21 VIP Investment Club % 56 -17,74 0,84 -23,12 8707,66 € 246,04 €
22 QUY DAUTU VISION LAND % 14 0,22 7,07 -8,51 10037,20 $ 10244,21 $
23 XAD1 205 -67,36 0,87 -85,93 8291,42 € 98,53 €
24 LLMR % 88 -18,94 0,65 -22,15 8095,69 $ 7294,99 $
25 Satisfaction_2020 % 159 -57,57 0,94 -88,90 7866,17 $ 99,16 $
26 Iranfx1 % 62 15,29 0,86 -53,57 6733,53 $ 341,19 $
27 Mohammadsomea % 98 -23,20 0,66 -36,78 5943,03 $ 230,42 $
28 Victoria invest 2 % 666 -62,26 0,65 -63,83 5166,09 $ 119,43 $
29 Enigma % 399 -70,90 0,58 -71,98 4095,99 € 256,90 €
30 ADVINTER1 % 204 -31,38 0,62 -35,73 4042,64 € 211,18 €
31 VikH % 5 -2,80 0,00 -2,80 3888,16 € 4000,00 €
32 KLONDIKE ANALYTICS % 158 -39,56 0,86 -48,12 4570,97 $ 187,93 $
33 Richplus 92 18,07 2,29 -12,34 4552,62 $ 1180,64 $
34 tigris-forex % 692 -50,12 0,87 -68,70 4532,96 $ 723,15 $
35 Foolsway % 468 -0,57 0,58 -2,49 4511,73 $ 1037,37 $
36 pantea % 998 -41,24 0,89 -47,95 4294,03 $ 4294,03 $
37 payam-invest % 36 0,06 1,04 -1,50 4002,33 $ 4002,33 $
38 EURUSD comfortable % 308 44,44 1,06 -51,96 3253,42 € 261,56 €
39 Everlasting Beauty % 277 -19,23 0,93 -41,63 3911,66 $ 252,69 $
40 ALFA % 1002 -55,85 0,70 -71,72 3248,74 $ 132,60 $
Показати ще Повна таблиця

Ви агент? Ви ПАММ-агент!

Спеціальна програма із залучення коштів інвесторів на ПАММ. Керівники виділяють частину свого прибутку для винагороди тих, хто залучає інвесторів.

 • Це вигідно Керівникові, адже що більший розмір керованих ним коштів, то вищий його дохід.
 • Це вигідно ПАММ-агентам, тому що одного разу залучений клієнт приносить йому доход, доки його кошти знаходяться на керованому рахунку ПАММ(за наявності прибутку), в який була зроблена інвестиція.
 • Це вигідно інвесторові, тому що послуги агента для нього безкоштовні.
 • Величина Винагороди ПАММ-агента визначається Офертою і розраховується як частка Винагороди Керівника.
Увага!
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці.